โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ไข้หวัดใหญ่ มีสาเหตุมาจากอะไรและมีการรักษาที่ถูกวิธีอย่างไรได้บ้าง

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ อาจดูเหมือนว่ายาเพียงแค่สะดุดกับความหนาวเย็ … Read more