โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

โทรศัพท์มือถือ หากใช้อย่างผิดวิธีส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรบ้าง

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ ได้นำความสะดวกสบายมาสู่การสื่อสารของผู้ค … Read more