โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

โรคพิษสุนัขบ้า แบ่งอาการตามระยะในการฟักตัวเชื้อได้ดังนี้

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษยชาติ แ … Read more