โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ความสามารถ ทางปัญญาระหว่างเด็กแรกเกิด กับเด็กออทิสติกต่างกันอย่างไร

ความสามารถ

ความสามารถ ทางปัญญาหมายถึง ความสามารถในการประมวลผล และก … Read more

การสื่อสาร ระหว่างพ่อแม่กับบุตรหลานของท่านช่วนปลูกฝังทักษะภาษาของเด็ก

การสื่อสาร

การสื่อสาร เด็กที่มักลืมมีพ่อแม่ที่จำได้เสมอ คำบ่นมากมา … Read more