โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

คนท้อง ที่เป็นหวัดมีการรักษาอย่างไร ถึงจะส่งผลต้อทารกในครรภ์น้อยที่สุด

คนท้อง ที่เป็นหวัดมักมีอาการเจ็บคอ หากเด็กมีอาการเจ็บคอ … Read more