โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

สมองเสื่อม มีลักษณะของอาการอย่างไร และแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง

สมองเสื่อม

สมองเสื่อม เป็นคำทั่วไปที่ใช้เมื่อได้รับส่งผลกระทบ ต่อก … Read more