โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

เยื่อบุตาอักเสบ ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสามารถ ป้องกันและรักษาได้อย่างไร

เยื่อบุตาอักเสบ

เยื่อบุตาอักเสบ ที่เกิดจากไวรัสเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้น … Read more