โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

มะเร็งเต้านม มีสาเหตุใดบ้างทำให้เกิดโรค และมีวิธีในการตรวจรักษาอย่างไรบ้าง

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดขึ้นเมื่อเซลล์เต้านมผิดปกติและแบ่งตัวอ … Read more