โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ภาวะหัวใจล้มเหลว สามารถชะลอการเกิดอาการนี้ได้ด้วยการออกกำลังกาย

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นอาการที่ร้ายแรงและระยะสุดท้ายของโร … Read more