โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

หัวใจวาย หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีสาเหตุจากอะไรและอาการอย่างไรบ้าง

หัวใจวาย

หัวใจวาย เป็นเวลานานที่ผู้คนได้เปรียบเทียบ ภาวะกล้ามเนื … Read more