โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

หลอดเลือด การตรวจวินิจฉัยรวมถึงการฟังเสียงหัวใจช่วยในเรื่องอะไร

หลอดเลือด

หลอดเลือด ภาพทางคลินิกและการวินิจฉัยไม่มีข้อร้องเรียนใน … Read more

ปอด มีถุงเยื่อหุ้มปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญ และเปลี่ยนแปลงลักษณะตามอายุ

ปอด

ปอด ถุงเยื่อหุ้มปอดด้านขวาและด้านซ้ายของช่องอก เป็นอนุพ … Read more