โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

มะเร็งปอด ทำให้เกิดอาการปวดไหล่ได้หรือไม่และเกิดจากสาเหตุใด

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด หรือมะเร็งเยื่อหุ้มปอด อาจปลอมตัวเป็นอาการปวด … Read more