โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ภาวะผู้นํา ควรมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง

ภาวะผู้นํา

ภาวะผู้นํา ตำแหน่งผู้นำมีความสำคัญมากกว่าที่เคย การทำงา … Read more