โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ทักษะภาษา ที่อ่อนแอของเด็กส่งผลต่อทักษะในการแสดงออกอย่างไร

ทักษะภาษา

ทักษะภาษา เมื่อเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ลูกๆ ของคนอื่นจะถอ … Read more