โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

สารอาหาร ที่พืชหน้าดินในทะเลได้รับ เพื่อการเจริญเติบโตก่อนนำมาผลิต

สารอาหาร

สารอาหาร ที่พืนทะเลได้รับก่อนทีจะะนำมาเป็นผลผลิตทางทะเล … Read more