โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ต่อมหมวกไต ที่มีการเจริญมากเกินไปแต่กำเนิดส่งต่อมหมวกไตอย่างไร

ต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไต คำว่าต่อมหมวกไตเจริญเกินที่มีมาแต่กำเนิด รวม … Read more