โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ความแตกต่าง ของอาการระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ที่เป็นโรคมะเร็งปอด

ความแตกต่าง

ความแตกต่าง มะเร็งปอดในผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายอย่างไร ค … Read more