โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ธุรกิจ กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้

ธุรกิจ

ธุรกิจ มีผู้ประกอบการและแนวคิดทางธุรกิจมากมาย ในโลกที่พ … Read more

ความคิดสร้างสรรค์ และการแยกแยะ ความสามารถที่มีในตัวของนักพัฒนาในด้านต่างๆ ของมนุษย์

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถที่ครอบคลุมเฉพาะมนุษย์ … Read more