โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

รังสี ที่อยู่รอบตัวขณะที่มีการปฏิบัติงานควรทำการป้องกันอย่างไร

รังสี

รังสี มาตรการความปลอดภัยทางรังสี เมื่อทำงานกับแหล่งกำเน … Read more