โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ข้อเข่าอักเสบ หากทำการรักษาโดยการผ่าตัดอาจมีการติดเชื้อได้หรือไม่

ข้อเข่าอักเสบ

ข้อเข่าอักเสบ การติดเชื้อข้อเข่าอาจเป็นปัญหาร้ายแรง อาก … Read more

หูดหงอนไก่ การตรวจหาสาเหตุของโรคและการรักษาโดยการผ่าตัด

หูดหงอนไก่

หูดหงอนไก่ เป็นการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ที่รอยต่อของผิ … Read more