โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

การติดเชื้อ ของพยาธิเข็มหมุดสามารถติดได้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่จริงหรือไม่

การติดเชื้อ

การติดเชื้อ ของพยาธิเข็มหมุดอาจทำให้เกิดอาการคันที่ทวาร … Read more