โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

การฆ่าตัวตาย ได้มีการศึกษาจากสถิติจำนวนและวิธีการได้ดังนี้

การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่น่าวิตกมากกว่ … Read more