โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

โภชนาการ อธิบายเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย

โภชนาการ

โภชนาการ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เป้าหมาย … Read more

ไขมันในเลือดสูง เป็นกลไกการเกิดให้เกิดโรคอ้วนได้

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วนเป็นโรคที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มขึ … Read more

แคลเซียม อธิบายบทบาทแคลเซียมในร่างกายมนุษย์และโพแทสเซียม

แคลเซียม

แคลเซียม แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น สำหรับการทำงาน … Read more

ญี่ปุ่น อธิบายเกี่ยวกับนิสัยและประเพณีที่ผิดปกติของชาวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น นิสัยและประเพณีที่ผิดปกติของชาวญี่ปุ่น จากภูมิภ … Read more

โรคขาอยู่ไม่สุข สาเหตุของโรค ทำไมการนอนหลับจึงถูกรบกวน

โรคขาอยู่ไม่สุข

โรคขาอยู่ไม่สุข เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความผิดปกติของการน … Read more

vitamin การทำความเข้าใจเกี่ยวกับถึงการธาตุเหล็กเพื่อสุขภาพหัวใจ

vitamin

vitamin บางทีทุกคนอาจรู้ว่าร่างกายต้องการธาตุเหล็กสำหรั … Read more

ตั้งครรภ์ สิ่งที่ไม่ควรระหว่างตั้งครรภ์ตามคำแนะนำของแพทย์และสไตลิสต์

ตั้งครรภ์ ไม่เพียงแต่การเติบโตของช่องท้องเท่านั้น การเป … Read more

โรค โรคทางพันธุกรรมมีลักษณะเป็นภาพทางคลินิกที่ก้าวหน้า

โรค อายุที่เริ่มมีอาการจะแตกต่างกันในโรคถอย โรคซิสติกไฟ … Read more

โรคยีน อธิบายเกี่ยวกับระดับอวัยวะในโรคต่างๆและลักษณะโรคของยีน

โรคยีน

โรคยีน ระดับเซลล์การเชื่อมโยงหลักของการเกิดโรค สำหรับโร … Read more