โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

แนะแนว เป็นการแนะแนวกิจกรรมที่ฝึกการพัฒนาตนเองของนักเรียน

แนะแนว เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาการ ของคุณครูและนักเรียน โดยทางโรงเรียนสุขสวัสดิ์ ได้มีการมาให้คำแนะนำและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ โดยทางโรงเรียนบ้านควนลำภู ได้ขอขอบคุณทางโรงเรียนสุขสวัสดิ์อย่างสูงที่ได้มาให้คำแนะนำ

แนะแนว

แนะแนว

แนะแนว

guide