โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

เลือด การพัฒนาของมะเร็งเกิดขึ้นก่อนระยะก่อนมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เลือด มะเร็งเม็ดเลือดขาว รากผมที่ขาดหลุดซินโดรม ซึ่งตรวจพบในผู้ป่วยสูงอายุ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ภายในกรอบของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ มีการพิจารณาชนิดย่อย 3 ชนิดของโรค ซึ่งแตกต่างกันในระดับความแตกต่างของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ที่ไม่แตกต่าง 5 เปอร์เซ็นต์ ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่ลิมโฟบลาสติกทั้งหมด มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์

ที่ไม่มีสัญญาณของการสุกของเซลล์ 15 เปอร์เซ็นต์ และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ที่มีสัญญาณของการสุก25 เปอร์เซ็นต์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์มีลักษณะเฉพาะคือเริ่มมีอาการเฉียบพลันและมีอาการทางคลินิกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักมีอาการไข้ ปวดกระดูก ด้วย ภาวะเกล็ดเลือดต่ำลึก แผลเนื้อตายที่เป็นแผลของเยื่อเมือกของช่องปาก หลอดอาหาร ลำไส้ สัญญาณของความมึนเมาทั่วไปเกิดขึ้น การขยายตัวของตับ ม้าม

ต่อมน้ำเหลือง รอยโรคนอกไขกระดูกนั้นไม่ปกติ แต่เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มี t 25 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมีม้ามโต, 20 เปอร์เซ็นต์ มีคลอโรมาตัวแปรที่มี t มีลักษณะเฉพาะคือผลที่เด่นชัดของเคมีบำบัดและผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ด้วยแบบฟอร์มนี้ จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนใครของการคงอยู่ในช่วงเวลาของการหายโรคทางคลินิกและทางโลหิตวิทยาโดยสมบูรณ์ของจำนวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่หลงเหลือน้อยที่สุด

เฉียบพลันของโปรไมอีโลไซติก มะเร็งเม็ดเลือดขาว10 เปอร์เซ็นต์ เป็นรูปแบบ โนโลจิสติก ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมีลักษณะเฉพาะทางคลินิกและสัญญาณทางห้องปฏิบัติการ สัณฐานวิทยาทั่วไปของเซลล์เนื้องอก กลุ่มอาการเลือดออกรุนแรง เลือดออกชนิดเม็ดเลือด ภาวะไฟบริโนไลซิสที่กระตุ้นมากเกินไป DIC เม็ดเลือดขาว ดังนั้น บ่อยครั้งที่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้จากอาการทางคลินิกเท่านั้น ในเกือบทุกกรณีของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด โปรไมอีโลไซติก

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของกรณี มีลักษณะโดยการเพิ่มขนาดของตับและม้าม ต่อมน้ำเหลือง ไฮเปอร์พลาสเซีย เหงือก การแทรกซึมของผิวหนัง บ่อยกว่าในรูปแบบอื่นๆ จะสังเกตเห็นความเสียหายของระบบประสาทส่วนกลาง สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 10 เปอร์เซ็นต์ ของกรณี เม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรง รอยโรคนอกไขสันหลัง รวมถึงการแทรกซึมของเหงือก ผิวหนัง มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ตับโต ม้ามโต เลือด และต่อมน้ำเหลืองมีลักษณะเฉพาะบ่อยครั้งที่ DIC พัฒนาขึ้นซึ่งสามารถพัฒนาไปเทียบกับภูมิหลังของเคมีบำบัดได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยเกิดภาวะไตวาย การพยากรณ์โรคไม่เอื้ออำนวย มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดเม็ดเลือดแดงแตก เป็นรูปแบบที่หายาก น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของกรณีในผู้ใหญ่และ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ในเด็ก บ่อยครั้งที่การพัฒนาของโรคนำหน้าด้วยระยะ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ค่อนข้างนาน ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินลดลง

เลือด

ไม่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 เม็ดเลือดขาวระดับปานกลางสูงถึง 2 ถึง 4 ต่อ 10 9 ต่อลิตร และภาวะเกล็ดเลือดต่ำสูงถึง 100 ถึง 160 ต่อ 109 ต่อลิตร ในกรณีส่วนใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดเม็ดเลือดแดงเฉียบพลันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี กลุ่มอาการของดิกูกลิเอลโม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือมีเซลล์เม็ดเลือดแดง รากผมที่ขาดหลุด จำนวนมาก มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ในไขกระดูกแดง ตรวจพบใน 10 เปอร์เซ็นต์

ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดเม็ดเลือดแดงเฉียบพลัน ด้วยตัวแปรนี้ ภาวะแกมมาโกลบูลินในเลือดสูง การทดสอบคูมบ์สเชิงบวก ปฏิกิริยาเชิงบวกต่อปัจจัยรูมาตอยด์และแอนตินิวเคลียสก็เป็นไปได้เช่นกัน บางครั้งภาพทางคลินิกถูกครอบงำด้วยอาการปวดข้อเซโรอักเสบ โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เมก้าคาริโอบลาสต์ รูปแบบที่หายากมาก ไม่เกิน 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ของกรณี เด็กส่วนใหญ่ในปีแรกของชีวิต

จะป่วย ไมอีโลไฟโบรซิส และโรคกระดูกพรุน เป็นลักษณะเฉพาะค่อนข้างยากที่จะได้รับ เป็นจุดของ KCM บางครั้งพบจุดโฟกัสของการสลายกระดูก การพยากรณ์โรคไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง ปัจจัยพยากรณ์ปัจจัยการพยากรณ์ที่สำคัญที่สุดในมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองคือความเพียงพอของระยะเริ่มต้นของการรักษา กลวิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้องในระยะแรกมักไม่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะโดยการเพิ่มความเข้มข้นของการรักษาในระยะต่อๆไป

หรือโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแบบ สารก่อภูมิแพ้ และปรากฏการณ์ทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้อง การต่อกิ่งกับมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปัจจัยการพยากรณ์โรคที่ไม่ดียังรวมถึงอายุที่มากขึ้น ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงหรือสัญญาณของ 3 ความผิดปกติของเซลล์ เมื่อเริ่มมีอาการโรคไขข้ออักเสบ ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวก่อนวัย และ LDH ในเลือดสูง ปัจจัยการพยากรณ์ที่ค่อนข้างง่ายคือตัวแปรทางสัณฐานวิทยาโมโนบลาสต์, เม็ดเลือดแดง และเมก้าคาริโอบลาสต์

รวมอยู่ในกลุ่มของการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หลังยังรวมถึงผู้ป่วยทุกรายที่มีความต้านทานต่อโรค3 การรักษาในปัจจุบัน สูตรการให้ไซตาราบีนทุกวันเป็นเวลา 7 วันและดอโนรูบิซินสำหรับ 3 วันแรก ถือเป็นโปรแกรมการรักษาแบบชักนำที่เพียงพอที่สุด สำหรับการบำบัดแบบรวมและการรักษา จะใช้หลักสูตรเดียวกันกับการบำบัดแบบเหนี่ยวนำ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจากโพรมัยอีโลไซต์ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดในด้านโลหิต

วิทยาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือการค้นพบผลกระทบเฉพาะต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดพรอมอีโลไซต์ติกของอนุพันธ์ของกรดเรติโนอิก เทรติโนอิน กรดออลทรานส์เรติโนอิก การใช้เทรติโนอิน และยาไซโตสแตติก ร่วมกันช่วยให้สามารถบรรเทาอาการได้ใน 90 เปอร์เซ็นต์ ของกรณี การรักษาอาการกำเริบและการดื้อยายังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ด้วยการวินิจฉัยการกำเริบของโรคอย่างทันท่วงทีและกลยุทธ์การรักษาที่ใช้งานอยู่

ผู้ป่วย 30 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับการให้อภัยซ้ำ โปรแกรมเคมีบำบัดส่วนใหญ่สำหรับรูปแบบที่กลับเป็นซ้ำและดื้อยาขึ้นอยู่กับการใช้ไซตาราบีนร่วมกับไมโตแซนโทรนและไอดารูบิซิน ในทุกกรณีที่เป็นไปได้ที่จะได้รับการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ครั้งที่สองควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด สารก่อภูมิแพ้ หรือการบริจาคโลหิตเพื่อตนเอง โดยคำนึงถึงอายุของผู้ป่วย ไม่เกิน 40 ถึง 45 ปี สถานะร่างกาย การปรากฏตัวของผู้บริจาคและปัจจัยอื่นๆ

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : ความรู้สึก เกี่ยวกับความรู้และสาระสำคัญของความรู้สึก