โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

เพียงพอ เป็นการสอนให้เด็กนักเรียนและคุณครูรู้จักเพอเพียง

เพียงพอ นั้นแนวทางในการดำรงชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ได้ยึดหลักการทำสวน ปลูกผักต่างๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนบ้านควนลำภู จึงได้มีวิชานี้ไว้สอนเด็กนักเรียนให้รู้จักการ พอเพียง การพออยู่พอกิน และการดำลงชีวิตให้มีความสุข เพื่อตัวของนักเรียนในอนาคต

เพียงพอ

เพียงพอ

เพียงพอ

enough

enough