โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

หัวใจ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโรคหัวใจและหลอดเลือด

หัวใจ ดีสโทเนียของระบบประสาท NCDโรคการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในลักษณะสารสื่อประสาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความล้มเหลวของการปรับตัวหรือความผิดปกติของกฎระเบียบของ ระบบประสาท แสดงออกโดยความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจและพืชจำนวนมากอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงความอดทนต่ำต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดและการออกแรงทางกายภาพ ด้วยหลักสูตรที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย การพยากรณ์โรคที่ดีไม่

นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจล้มเหลว บ่อยครั้งที่ภาพทางคลินิกของดีสโทเนีย ระบบประสาท สามารถดำเนินการภายใต้หน้ากากของเงื่อนไขทางพยาธิสภาพเช่น กลุ่มอาการ ตื่นตระหนก กลุ่มอาการต่อมทอนซิลหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กลุ่มอาการ ไฮเปอร์ไคเนติก ปัจจัยเอทิโอพาโทเจเนนติก ในการพัฒนาของระบบประสาทดีสโทเนีย การละเมิดความสัมพันธ์ของเปลือกนอก ไฮโพทาลามิกและไฮโปทาลามิก อวัยวะภายใน การกระตุ้น ซิมพาโทอะดรีนัล มากเกิน

ไปด้วยผลทางคลินิกของภาวะไขมันในเลือดสูง ปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นของการก่อตัวของพืชส่วนปลายที่รับผิดชอบการทำงานของอวัยวะภายใน ความผิดปกติของโภชนาการ เมตาบอลิซึม และกฎระเบียบของการทำงานของอวัยวะภายในเนื่องจากการกระตุ้นที่มากเกินไปหรือการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมของต่อมไร้ท่อ ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยที่กำหนด การควบคุมเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนประสาทจะสลายตัวที่ระดับเปลือกสมอง ลิมบิกโซน และไฮโปทาลามัส

ซึ่งนำไปสู่การควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยทั่วไปผิดปกติ และโดยเฉพาะแกนไฮโปทาลามิกต่อมใต้สมองต่อมหมวกไต การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาของ ระบบประสาท ระบบจุลภาคและการทำงานของ บุผนังหลอดเลือด ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาของดีสโทเนียของระบบประสาท คุณสมบัติทางพันธุกรรมตามรัฐธรรมนูญของระบบประสาทและระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานบกพร่องหรือปฏิกิริยาที่มากเกินไปของโครงสร้างสมองที่ควบคุม

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมและสภาพแวดล้อม ภาวะไฮโปไคนีเซีย ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โหมดการทำงานและการพักผ่อนที่ไม่เป็นระเบียบ ชั่วโมงการทำงานที่ผิดปกติ การนอนไม่เพียงพอ การเข้ากะและกะกลางคืนบ่อย แสดงออกภายใต้อิทธิพลของความเครียดเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่มีการปรับตัวล้มเหลว โรคจิต

ความเครียดทางจิตไออาโทรจีนิก ซึมเศร้าทางกายภาพ การทำงานมากเกินไป การบาดเจ็บ ปัจจัยทางความร้อน ไข้แดดมากเกินไป รังสีไอออไนซ์ การสั่นสะเทือน มึนเมา แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การติดเชื้อภาวะฮอร์โมนผิดปกติ ช่วงเวลาของการปรับฮอร์โมน การตั้งครรภ์ การแท้ง ความผิดปกติเกี่ยวกับรังไข่ และความผิดปกติทางเพศ ภาพทางคลินิกของดีสโทเนียในระบบประสาท หลักสูตรของโรค อาการของโรคอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน กะทันหันและหายไปอย่างรวดเร็ว

เกิดขึ้นเองหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของการรักษา อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่โรคดำเนินไปเป็นเวลานานเรื้อรังโดยมีระยะเวลาการทุเลาและอาการกำเริบ อาการหลักของดีสโทเนียของระบบประสาทไหลเวียนคือ โรคหัวใจ หัวใจเต้นเร็ว ดีสโทเนียพืชและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ แอสเทนิกและโรคประสาท กลุ่มอาการหัวใจ ความเจ็บปวดคือ แทง หมองคล้ำ ความรู้สึก บีบ การเผาไหม้ เจาะ แหลมคมและความรู้สึกหนักในหัวใจ

หัวใจ

บ่อยครั้งที่ลักษณะของความเจ็บปวดของผู้ป่วยเปลี่ยนไป ระยะเวลา,นาที,ชั่วโมง,วัน หรือวินาที ความรู้สึกของ การเจาะ บ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดอ่อนแอหรือปานกลาง น้อยกว่า รุนแรง รุนแรง การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น บ่อยครั้งที่บริเวณปลายสุดของหัวใจและบริเวณ ใต้กระดูกไหปลาร้า ด้านซ้าย พื้นที่ระหว่างซี่โครง 2 ถึง 3 การฉายรังสี ไหล่ซ้าย บริเวณระหว่างกะโหลกศีรษะ ใต้สะบักซ้าย ปัจจัยกระตุ้น อิทธิพลทางจิตใจ การทำงานมากเกินไป การออกกำลังกาย

ช่วงก่อนมีประจำเดือน การดื่มแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มักจะไม่มีอาการปวดเล็กน้อยและปานกลาง อาการปวดอย่างรุนแรงมักจะมาพร้อมกับอาการหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก อ่อนแออย่างรุนแรง กลัวตาย ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น BP ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในผู้ป่วย 90 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรกลีเซอรีนไม่ใช่ยาที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด คอร์วาลอล ยาระงับความรู้สึกแบบผสมผสาน พลาสเตอร์มัสตาร์ด

ยาระงับประสาทลดหรือหยุดความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิง กลุ่มอาการหัวใจเต้นเร็ว ไฮเปอร์ไคเนติก อิศวรสามารถเป็นได้ทั้งตอนหรือต่อเนื่อง อัตราการเต้นของหัวใจ HR มักอยู่ในช่วง 90 ถึง 130 ครั้งต่อนาที บางครั้งสูงถึง 150 ครั้งต่อนาที แนวโน้มที่จะเพิ่มความดันโลหิต ซิสโตลิก แนวโน้มที่จะเต้นผิดปกติ ปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดภาวะ หัวใจ เต้นเร็ว มีพยาธิสภาพ การหายใจเกิน ความเครียดทางอารมณ์และร่างกาย โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยจะถูกรบกวนจากการเต้นของหัวใจ

หรือความรู้สึกถึงการเต้นของชีพจรในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดดเด่นด้วยความทนทานต่อการออกกำลังกายที่ไม่ดี โรคหลอดเลือดดีสโทเนีย แสดงออกโดยความผิดปกติของหลอดเลือดมากมาย ปวดหัว เวียนหัว กล้ามเนื้อกระตุกของแขนขา ความผันผวนของความดันโลหิต มีแนวโน้มที่จะเป็นลม เหงื่อออกเพิ่มขึ้น เดอร์โมกราฟิซึม สีแดงถาวร รู้สึกร้อนที่ใบหน้า ศีรษะ หรือ ร้อนวูบวาบ เป็นระยะโรคแอสเทนิก ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความง่วง ความอ่อนแอ และความเมื่อยล้า วิกฤตการณ์หลอดเลือด อาการที่พบบ่อยและมีนัยสำคัญทางคลินิกที่สุดของ ดีสโทเนียของระบบประสาท ใน 64 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วย วิกฤตการณ์ต่อมหมวกไตในวรรณคดีภาษาอังกฤษสมัยใหม่ถูกกำหนดโดยคำว่า การโจมตีด้วยความตื่นตระหนก ว่าเป็นอาการแสดงอาการ โรคกลับฉับพลัน ที่โดดเด่นและน่าทึ่งที่สุดของกลุ่มอาการทางจิตเวช วิกฤตนี้นำหน้าด้วยความเครียดทางอารมณ์มากเกินไป

ทำงานหนักเกินไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในผู้หญิงมักเกิดในช่วงก่อนมีประจำเดือน เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน บ่อยครั้งในตอนกลางคืนระหว่างการนอนหลับหรือเมื่อตื่นขึ้น โดยกินเวลานานหลายชั่วโมง ความรู้สึกส่วนตัวนั้นชัดเจนมากมีความรู้สึกกลัวการเข้าใกล้ความตาย วิกฤตนี้แสดงออกมาโดยอาการสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ จิตปั่นป่วน แขนขาเย็น ปวดศีรษะ ปวดในหัวใจ รู้สึกขาดอากาศ คลื่นไส้ ปวดท้อง และปัสสาวะมากเมื่อสิ้นสุดการโจมตี

ภาวะช่องคลอดผิดปกติ เป็นลักษณะของความง่วง เวียนศีรษะ ความรู้สึกซีดจางและการหยุดชะงักในการทำงานของหัวใจ หัวใจเต้นช้า เหงื่อออกเพิ่มขึ้น ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เพิ่มการบีบตัวของเลือด ท้องร่วง อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงหลังวิกฤต กลุ่มอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ รู้สึกขาดอากาศ ไม่พอใจกับการสูดดม ต้องหายใจเข้าลึกๆเป็นระยะๆ

การถอนหายใจที่น่าเบื่อ  การไม่ยอมรับห้องที่น่าเบื่อ จำเป็นต้องเปิดหน้าต่าง ในผู้ป่วยบางรายความผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นในรูปแบบของการหายใจไม่ออก ความรู้สึกของร่างกาย แปลกปลอม มีก้อนในลำคอ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมีความกลัวที่จะ หายใจไม่ออก น้อยกว่า ตอนของ หายใจลำบาก โรคกลับฉับพลัน ของโรคประสาท

บทความที่น่าสนใจ : สีผม เรียนรู้การประเมินสภาพของเส้นผมและบอกวิธีการแก้ไขสีผม