โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ศึกษาต่อ เป็นการที่นักเรียนได้จบการศึกษาและออกไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่น

ศึกษาต่อ ในที่โรงเรียนหรือเลื่อนชั้น ของนักเรียนที่ไกล้จะเรียนจบแล้วทางโรงเรียนบ้านควนลำภูจึงได้ เชิญ พระอาจารย์จากวัดสระเรียง เพื่อมาแนะแนวทางให้กับการศึกษาต่อของนักเรียนที่ไกล้จะจบการศึกษา และทางโรงเรียนจึงได้ขอขอบคุณ ท่านพระอาจารย์จากวัดสระเรียง เป็นอย่างสูงที่ได้มาให้คำแนะนำและแนะแนวทาง

ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ