โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

วิชาชีพ นั้นเป็นวิชาที่นำไปใช้ในอนาคตและใช้ประกอบอาชีพต่างๆ

วิชาชีพ นั้นเป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นไปทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ลงมือทำ และใช้ประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนบ้านควนลำภู  จึงได้ขอขอบคุณ คุณอัมละวรรณ สวนจันทร์ ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนและชุมชน

วิชาชีพ

วิชาชีพ

วิชาชีพ

profession

profession