โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

จัดการร้านอาหาร เรียนรู้วิธีจัดการร้านอาหารโดยไม่ต้องไปที่ร้านทุกวัน

จัดการร้านอาหาร การบริหารร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ การจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการร้านอาหาร คือการรักษาสินค้าคงคลังส่วนผสมและวัสดุสิ้นเปลืองไว้อย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ร้านทุกวัน

ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้เจ้าของร้านอาหาร และผู้จัดการปรับปรุงการดำเนินงาน ลดของเสีย และรับรองว่ามีการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ และการเพิ่มประสิทธิภาพเมนู เราจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีทำให้ร้านอาหารของคุณยอดเยี่ยม ในขณะที่ลดจำนวนการเข้าชมร้านค้า

ส่วนที่ 1 การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 1.1 การติดตามสินค้าคงคลังที่แม่นยำ ใช้ระบบติดตามสินค้าคงคลังที่แม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง หรือระบบ ณ จุดขาย POS ที่อัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้หรือขายสินค้า

1.2 การตั้งค่าคะแนนการเรียงลำดับใหม่ กำหนดจุดสั่งซื้อใหม่สำหรับแต่ละรายการในสินค้าคงคลังของคุณ จุดสั่งซื้อใหม่คือปริมาณขั้นต่ำที่คุณควรเรียงลำดับสินค้าเฉพาะเจาะจงใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าหมด ตรวจสอบประเด็นเหล่านี้เป็นประจำตามรูปแบบการบริโภคในอดีตและฤดูกาล

1.3 วิธี FIFO เข้าก่อน-ออกก่อน นำวิธี FIFO มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้สินค้าคงคลังเก่าก่อนสต๊อกใหม่ การปฏิบัตินี้ช่วยป้องกันการเน่าเสียของอาหารและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ฝึกพนักงานในครัวของคุณให้ปฏิบัติตามหลักการนี้เมื่อเตรียมอาหาร

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์และการเจรจากับซัพพลายเออร์ 2.1 ซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ที่เข้าใจความต้องการเฉพาะของร้านอาหารของคุณ และสามารถเสนอกำหนดการส่งมอบที่ยืดหยุ่นได้

2.2 ส่วนลดตามปริมาณและการเจรจาสัญญา เจรจาส่วนลดตามปริมาณกับซัพพลายเออร์ของคุณตามความต้องการที่คาดการณ์ไว้ พิจารณาการทำสัญญาหรือข้อตกลงที่ล็อกราคาสำหรับสินค้าสำคัญ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านต้นทุนและคาดการณ์ได้

2.3 ความร่วมมือของซัพพลายเออร์ ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของคุณ แบ่งปันเมนูและตารางการผลิตของคุณกับพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งตรงเวลา การสื่อสารแบบเปิดสามารถนำไปสู่การวางแผนที่ดีขึ้น และลดคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้ายได้

ส่วนที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพเมนูและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 3.1 เมนูที่คล่องตัว ประเมินเมนูของคุณเป็นประจำ เพื่อระบุรายการที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือมีอัตรากำไรต่ำ พิจารณาปรับปรุงเมนูของคุณ เพื่อเน้นไปที่อาหารจานยอดนิยมของลูกค้าและมีผลกำไรสูงขึ้น เมนูที่มีขนาดเล็กและได้รับการดูแลจัดการอย่างดี จะทำให้การจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้น

3.2 การใช้ข้ามส่วนผสม ส่งเสริมให้พนักงานในครัวของคุณใช้ส่วนผสมต่างๆ ในอาหารจานต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเมนูไก่ย่าง ให้ใช้ไก่ที่เหลือในสลัด แซนด์วิช หรือซุปเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 3.3 การจัดหาตามฤดูกาลและท้องถิ่น ใส่วัตถุดิบตามฤดูกาล และวัตถุดิบในท้องถิ่นลงในเมนูของคุณ วัตถุดิบตามฤดูกาลมักจะสดกว่าและคุ้มค่ากว่า การจัดหาในท้องถิ่นสามารถลดต้นทุนการขนส่ง และสนับสนุนชุมชนของคุณได้

จัดการร้านอาหาร

ส่วนที่ 4 การลดของเสียและการควบคุมต้นทุน 4.1 การควบคุมส่วน ใช้มาตรการควบคุมสัดส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณการเสิร์ฟจะสม่ำเสมอ ฝึกอบรมพนักงานในครัวของคุณให้ปฏิบัติตามแนวทางการแบ่งส่วน ซึ่งสามารถลดการใช้ส่วนผสมมากเกินไปและลดขยะอาหารได้

4.2 การตรวจสอบสินค้าคงคลัง ดำเนินการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นประจำ เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือหมดอายุ กำจัดสินค้าที่หมดอายุด้วยความรับผิดชอบ และปรับปริมาณการสั่งซื้อของคุณให้เหมาะสม การตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณอย่างใกล้ชิด สามารถป้องกันการสูญเสียเนื่องจากการเน่าเสียได้

4.3 การฝึกอบรมพนักงาน ให้ความรู้แก่พนักงานของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมต้นทุน และการลดของเสีย ส่งเสริมให้พวกเขาลดของเสียจากงานประจำวันให้เหลือน้อยที่สุด และให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการนำส่วนผสมกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 5 เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 5.1 ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูงที่ทำงานร่วมกับระบบ POS ของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ สามารถให้ข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง ติดตามรูปแบบการใช้งาน และสร้างการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่อัตโนมัติ

5.2 แพลตฟอร์มการสั่งซื้อและจัดส่งออนไลน์ สำรวจแพลตฟอร์มการสั่งซื้อ และจัดส่งออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าสั่งซื้อจากระยะไกลได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถช่วยรักษาแหล่งรายได้ แม้ว่าปริมาณการรับประทานอาหารที่ร้านจะช้าก็ตาม นอกจากนี้ ยังสามารถให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า และแนวโน้มการสั่งซื้อได้อีกด้วย

5.3 อุปกรณ์ IoT อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ลองใช้อุปกรณ์ IoT เช่น เซนเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในพื้นที่จัดเก็บของคุณได้ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถแจ้งเตือนคุณถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของส่วนผสมของคุณ

บทสรุป การ จัดการร้านอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำให้ร้านอาหารเป็นเลิศโดยไม่ต้องเข้าร้านทุกวัน ต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การเพิ่มประสิทธิภาพเมนู และการลดของเสีย ด้วยการปรับใช้กลยุทธ์เหล่านี้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

คุณสามารถลดของเสีย ลดต้นทุน และรับประกันการจัดหาส่วนผสมและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างสม่ำเสมอ ร้านอาหารที่บริหารงานอย่างดีไม่เพียงแต่มอบคุณภาพที่สม่ำเสมอให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยสร้างผลกำไร และความสำเร็จในระยะยาวอีกด้วย

บทความที่น่าสนใจ : Starbucks เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จของ Starbucks อธิบายได้ ดังนี้