โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนลำภู 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
5
8
13
1
อนุบาล 3
8
10
18
1
รวม อนุบาล
13
18
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
12
7
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
4
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
10
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
8
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
13
6
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
5
17
1
รวมประถม
72
40
112
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
58
143
8

กราฟ ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน