โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

กิจกรรมปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีการจับของขวัญและมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

กิจกรรมปีใหม่ นั้นจัดขึ้นเพื่อให้คุณครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนลำภูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสันทนาการต่างๆ ร้องเพลง เต้น หรือการจับของขวัญปีใหม่กัน เป็นต้น และยังมีกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอีกมากมาย ถึงงานภายในโรงเรียนจะเล็ก แต่เด็กๆก็มีความสุขและรู้สึกอบอุ่น

กิจกรรมปีใหม่

กิจกรรมปีใหม่

กิจกรรมปีใหม่

New year activities

New year activities