โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

การตัดผม ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีผมยาวตัดผมสั้นให้ถูกระเบียบ

การตัดผม นั้นได้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนของโรงเรียนบ้านควนลำภู เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนมีผมที่ถูกระเบียบ ทางร้านนิตยาบาร์เบอร์ จึงได้ให้บริการเข้ามาตัดให้ถึงภายในโรงเรียน ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ ทางร้านเป็นอย่างสูง

การตัดผม

การตัดผม

การตัดผม

การตัดผม