โรงเรียนบ้านควนลำภู

หมู่ที่ 7 บ้านควนลำภู ตำบล.ปริก อำเภอ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด.นครศรีธรรมราช 80240

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

0988624377

การฆ่าตัวตาย ได้มีการศึกษาจากสถิติจำนวนและวิธีการได้ดังนี้

การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่น่าวิตกมากกว่า เมื่อมันเกิดขึ้นมักจะคร่ำครวญถึงปัญหาจิตใจที่อ่อนแอ แต่สำหรับปัญหานี้ภายหลังไม่เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจลักษณะที่เกี่ยวข้องของการเกิดขึ้นก่อน การฆ่าตัวตายตามวัยพบได้ไม่บ่อยในเด็ก อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุ ในหมู่ชายผิวขาว

ในช่วงเวลาสูงสุดของการฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตายคือ ประมาณ 73 ปีและของผู้หญิงผิวขาวมีอายุประมาณ 50 ปีหลังจากนั้นก็ลดลง อายุสูงสุดของการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ในผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ใช่คนผิวขาวนั้นสูงกว่า อายุของการพยายามฆ่าตัวตายนั้นต่ำกว่าอายุของการฆ่าตัวตาย โดยสูงสุดคือ 20 ถึง 30 ปีจากข้อมูลพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

เพราะได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเสียชีวิตของวัยรุ่น อัตราส่วนของอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างชายกับหญิงคือ 3 ต่อ 1 และอัตราส่วนของการพยายามฆ่าตัวตายชายต่อหญิงคือ 1 ต่อ 2 หรือ 1 ต่อ 3 อัตราการฆ่าตัวตายของชายและหญิงในประเทศของเรานั้นใกล้เคียงกัน ผู้ชายมักใช้วิธีฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงเช่น อาจใช้มีดหรือปืน

 

การฆ่าตัวตาย

 

ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้ยา ผู้ที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าประชากรทั่วไป 64 เท่า อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของการพยายามฆ่าตัวตายจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ในลักษณะอื่นๆ คนผิวขาว หย่าร้าง แยกกันอยู่และเป็นหม้าย หากอยู่คนเดียวหรือว่างงานจะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่า ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญแพทย์ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่า

การแนะนำลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ทุกคนต้องมีความเข้าใจ ในเวลานี้การต่อต้านการฆ่าตัวตาย ในฐานะปัจจัยของแต่ละบุคคลที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า คนอื่นจะทำอะไรแต่มีหน้าที่ปกป้องตนเอง การระบาดวิทยาของการฆ่าตัวตายพฤติกรรมฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้าม ปัญหานี้มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตเราแล้ว หากเราจัดการไม่ถูกวิธี ผลลัพธ์ก็จะเลวร้ายตามมา ก่อนอื่นควรดูสถานการณ์การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมสมัยใหม่ เพราะเป็นปัญหาสุขภาพจิตทั่วไปด้วย การฆ่าตัวตายคิดเป็นประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉลี่ย 1,000 คนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกวันในโลก ประเทศต่างๆ ในโลกใช้สถิติการเสียชีวิตเป็นหลักในการอนุมานอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก

อัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย โดยเฉลี่ยหลังจากกำหนดมาตรฐานอายุใน 53 ประเทศในปี 2539 อยู่ที่ 15.1 ถึง 1,100,000 โดยในจำนวนนี้ 24.0 ต่อ 100 สำหรับผู้ชายและ 6.8 ต่อ 100,000 สำหรับผู้หญิงจากสถิติจาก 39 ประเทศ ในอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายระหว่างปี 2513 ถึง 2539 เพราะค่อนข้างคงที่และเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายจากการฆ่าตัวตายสูงที่สุดคือ ฮังการี ซึ่งมากกว่า 30 ต่อ 100,000 ต่อปีและต่ำสุดคือ ไอซ์แลนด์ สเปนและกรีซ โดยมีน้อยกว่า 5 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ อัตราการฆ่าตัวตายจากการฆ่าตัวตายในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างต่ำ

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.5 ต่อ 100,000 คนในศตวรรษที่ 20 แต่อยู่ที่ 17.4 ต่อ 100,000 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายลำดับที่ 8 อุบัติการณ์ของการพยายามฆ่าตัวตายนั้นสูงกว่าอัตราการฆ่าตัวตายมาก ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 100 ถึง 300 ต่อ 100,000 คนต่อปี

ตามข้อมูลของการสำรวจอาการทางจิตในประเทศ ในปี 1982 อัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเขตเมืองและชนบทอยู่ที่ 8.5 ต่อ 100,000 คนตามรายงานการสำรวจในปี 2539 อัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเขตเมืองและชนบทของอยู่ที่ 8 ต่อ 100,000 คน ตามลำดับพื้นที่ชนบทสูงกว่าในเมืองต่างๆ เพราะอยู่ท่ามกลางทุกประเทศในโลก

วิธีการฆ่าตัวตายคือ การวางยาพิษเป็นลำดับแรกคิดเป็น 70 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ วิธีอื่นๆ ได้แก่ แขวนคอ จมน้ำ กระโดดจากตึก เกิดอุบัติเหตุจราจร บาดแผลถูกแทง ยิง เผาตัวเองเป็นต้น ในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ผู้คนจำนวนมากขึ้นใช้วิธีรุนแรง ในขณะที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกลับตรงกันข้าม

พฤติกรรมฆ่าตัวตาย คุณรู้เรื่องพฤติกรรมฆ่าตัวตายมากแค่ไหน ที่จริงปัญหานี้ เรามักจะตกใจกับความรู้สึกและความเศร้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดขึ้น พฤติกรรมฆ่าตัวตายมี 2 ประเภทในความหมายที่แคบและในความหมายกว้าง ความหมายที่แคบหมายถึง การสิ้นสุดชีวิตของตนเองอย่างมีสติและโดยสมัครใจโดยตรง การฆ่าตัวตายในวงกว้างหมายถึงพฤติกรรม การฆ่าตัวตายแบบเรื้อรังที่ทำลายตนเองรวมทั้งจงใจ

การทำร้ายตนเองและการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ สิ่งที่ผู้คนมักพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมฆ่าตัวตายมักหมายถึง พฤติกรรมฆ่าตัวตายในความหมายที่แคบ การจำแนกประเภทของการฆ่าตัวตาย ความคิดฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย นักวิชาการได้แบ่งการฆ่าตัวตายออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การฆ่าตัวตายทางอารมณ์และการฆ่าตัวตายทางปัญญา

“การฆ่าตัวตาย”ทางอารมณ์มักเกิดจากอารมณ์ ซึ่งการฆ่าตัวตายนั้นเกิดจากสภาวะทางอารมณ์เช่น ความคับข้องใจ ความเสียใจ ความรู้สึกผิด ความละอาย ความโกรธ ความหงุดหงิด การฆ่าตัวตายประเภทนี้ค่อนข้างเร็ว ระยะการพัฒนาสั้นหรือแม้กระทั่งแสดงความหุนหันพลันแล่นหรือฉับพลันในทันที

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > ความคิดสร้างสรรค์ และการแยกแยะ ความสามารถที่มีในตัวของนักพัฒนาในด้านต่างๆ ของมนุษย์